Kratko o ponudbi

Prostori

Kulinarika

Cene

Kontakt

Kje smo

Galerija

 

Vodnjak znanja - Celovška 61;    Pisarna - Gosposvetska 1, 1000 Ljubljana;     tel.: 01 426-85-80,  faks.: 01 426-85-79

gsm.: 041-418-693   e-mail.: rok.knez@siol.net

 

 

Vpliv prostora
Cilj prenove prostorov
Izbira imena
Uporaba barv

Feng Shui

   - Zgodovina
  - Danes
  - Kaj je Feng Shui
  - Uporaba
  - Prednosti uporabe
  - Primer uporabe
  - Sklep

Zgodovina stavbe
Devetnajsto stoletje
Gostilna Ančnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                   PROSTORI

 

 

 

Kot boste ugotovili v nadaljevanju, Vodnjak znanja niso klasične, stroge (sterilne) predavalnice, učilnice ali sejne sobe, v katerih so štiri stene, stoli, mize in najsodobnejša tehnika.

Ponujamo vam prijazne prostore, v katerih se boste tako vi (organizatorji, predavatelji), kot udeleženci sprostili in posvetili predvsem načrtovanemu delu.

Prostori bodo s kreativno »energijo« tistih, ki so v njih ustvarjali pred vami ter materiali, ureditvijo, barvami, zvokom in vonjem vplivali na večjo pozornost, zbranost, kreativnost, in sposobnost pomnjenja.

Prostori obsegajo dve predavalnici, sobo za individualno delo in predprostor, namenjen strežbi med odmori ali skupinskemu delu.

Razporeditev stolov in miz v predavalnicah prilagodimo potrebam naročnika. Za nekaj standardnih postavitev je v spodnji tabeli navedeno največje število udeležencev.

Predavalnica

Površina

   Največje število udeležencev

m2

U oblika

Razred

O Oblika

Gledališče

Val

26,91

12

14

18

22

Izvir

34,72

16

18

22

30


   

Na vrh

 

VPLIV PROSTORA

Glede na večletne konzultantske izkušnje enega od ustanoviteljev centra in njegovih kolegov konzultantov, ima prostor močan vpliv na počutje in aktivnost udeležencev in kar je še posebej pomembno za vodjo seminarjev (predstavitev, idr.), tudi na splošno oceno o zadovoljstvu z izvedbo in celo vsebino seminarja (delavnice).

Iz prakse naj navedemo primer, ko je delavnica potekala v kletnih prostorih enega od ljubljanskih podjetij. Udeleženci so takoj potegnili paralelo med prostori (neprimernimi) in odnosom, ki naj bi ga imelo vodstvo podjetja do njih. Zato se je vodja delavnice, namesto z motiviranimi posamezniki, ki želijo napraviti korak naprej, ves čas srečeval s kritiko in opisovanjem »napak« vodstva podjetja. Udeleženci so menili, da bi se moral delavnic udeležiti predvsem njihov vodstveni kader...

Na vrh

 

CILJ PRENOVE

Star latinski pregovor pravi: »Zdrav duh v zdravem telesu«. Pri snovanju prostorov smo želeli ustvariti zdravo telo, katerega boste Vi zapolnili z vsebino. Pred očmi smo imeli predvsem počutje uporabnikov, tako udeležencev, kot vodij in predavateljev.
Temu cilju smo se približali, poleg uporabe arhitekture in kvalitetnih materialov, tudi z upoštevanjem starodavnih načel feng-shuia, na novo odkritega vpliva barv na počutje, numerologije, aromaterapije...

Na vrh

 

IZBIRA IMENA

Vodnjak znanja je dobil svoje ime zaradi povezave stavbe z vodo in simbolike treh aspektov, ki so glavni namen njegovega obstoja:

  1. uvajanje sprememb,

  2. znanje in

  3. proces učenja (učitelj, predavatelj, vodja delavnice...).

Z izbiro imena Vodnjak znanja smo želeli tudi na simbolni, podzavestni in energijski ravni zagotoviti pogoje za uspešno delo.

 

Ad.1 Spremembe:

Voda, kot eden od osnovnih elementov - kot "materia prima", omogoča oz. dovoljuje življenje. Je središče sprememb in element telesnega in duhovnega obnavljanja, modrosti. Voda je vir življenja in smrti, je ustvarjalka in uničevalka.

»Vode, ki krepite, prinesite nam moč, veličino, veselje, videnje!» (Rigvede)

 

Ad.2 Znanje:

Ker je voda že sama po sebi središče preporoda in modrosti, smo z Vodnjakom (zbiralnik vode) na simbolni ravni vzpostavili še povezavo z učenjem, pogledom v prihodnost in znanjem.

Vodnjak nastopa v številnih ezoteričnih zgodbah kot simbol spoznanja in resnice. Predstavlja tudi človeka, ki je pil iz vodnjaka modrosti in dosegel spoznanje. Če gledamo od spodaj navzgor, spominja na velikanski teleskop, usmerjen iz teme zemljinega drobovja v svetlobo nebesnega svoda…

Pri Germanih je Mimirjev vodnjak dajal vodo znanja. Bila je tako dragocena, da je bog Odin dal oko, samo da je smel piti iz tega vodnjaka. Za to ceno je smel piti vodo spoznanja, prerokovanja in poezije. Biblijski vodnjaki in puščavski izviri so kraji veselja in začudenja, so kraji, pri katerih prihaja do pomembnih srečanj.

 

Ad.3 Učenje:

Kdor se ne želi spremeniti, naj se ne uči. Kdor se želi učiti, si želi sprememb, a potrebuje učitelja, ki mu bo odkril znanje, ki ga potrebuje.

Besedico znanja smo, na podlagi numerološke analize, Vodnjaku dodali naknadno, ker smo s tem spreminjanju in znanju približali še tretji aspekt in sicer učitelja, konzultanta, predavatelja, ki je v procesu učenja, prenašanja informacij, pravzaprav glavni akter. Po numerološki analizi nosi Vodnjak znanja vibracijo, ki omogoča, da zamisli, s pomočjo posameznikove samodiscipline, postanejo resničnost. Podpira govornike in učitelje.

Vir - Slovar simbolov, Chevalier - Gherrbrant

Na vrh

 

UPORABA BARV

Simboliko vode, vtis pretočnosti in gibanja smo podprli še z barvami, ki se kot voda prelivajo iz prostora v prostor.
Nekje bolj umirjeno (svetlejši odtenki) in nekje bolj divje, energično in hitro. Izbrane barve vplivajo poživljajoče in toplo, kot sončni žarki, ki vodo segrejejo.

Sveže barve in uporabljene barvne kombinacije ustvarjajo harmonijo med aktivnim in pasivnim, med delovanjem in mirovanjem ter delujejo celostno.

 

Velika predavalnica - rumena: spodbuja spontanost, raziskovanje, jasno razmišljanje, hitrost miselnih procesov, samozaupanje in optimizem. Je igriva, vedra barva sonca, zato prostor, pobarvan rumeno, deluje pozitivno in toplo. Uporabljamo jo za izboljšanje učnih zmožnosti.

 

Mala predavalnica – breskev: pomaga pri čustveni otopelosti in krepi fizično telo. Kot odtenek oranžne ima podoben vpliv kot sama osnova.

Oranžna povezuje ljudi, vzpodbuja strpnost in medsebojno izmenjavo zamisli in podatkov. Je barva modrosti in ustvarjalnosti, ki najbolj učinkovito podpira skupinsko delo.

 

Soba za individualno delo - roza: vsebuje zabrisano rdečo in belo. Podpira človeka, da se odloča v skladu s svojo resnico. Omogoča pretok prijazne in ljubeče energije ter vzpodbuja k zbranemu poslušanju.

 

Predprostor – turkizna: vsebuje modro in rumeno. Podpira znanstveni in vsakovrstni napredek ter kreativnost. Sprošča in vzpodbuja navezavo prijateljskih stikov. Pod njenim vplivom ljudje postanejo odprti in pozorni na to, kako se izražajo in kakšen vtis njihove besede naredijo na soljudi.

 

Vrata in stoli v predavalnicah – oranžna: vsebuje rumeno in rdečo. Poleg že zapisanega, oranžna barva pomaga človeku, da stopi v stik s svojimi kvalitetami in darovi ter mu daje pogum, da jih tudi izrazi. Podpira enakopravne odnose v skupini in vsakemu posamezniku daje občutek sprejetosti.

Na vrh

 

FENG SHUI

Zgodovina

Na podlagi starih izročil lahko sklepamo, da so naši predniki sistematično zbirali in prenašali izkušnje o vplivu življenjskega prostora ter njegove okolice na življenje in delo ljudi.

Glede na geografski položaj, obliko prostora, klimo, sestavo tal... so razvili lasten gradbeni stil, saj so razumeli pomen življenja v harmoniji z naravo. Pri tem so pazili na pravilno orientacijo zgradbe, lego vhodnih vrat, oken, pa tudi razporeditev prostorov in opreme. Za stare graditelje cerkva je znano, da so za svoje gradnje znali poiskati energetsko posebej močna področja.

 

Marko Pogačnik, ki se že leta ukvarja z raziskovanjem življenjskih tokov v naravi in je tudi v svetu priznan energijski zdravilec krajine, ponuja odlomek iz bogatega ljudskega izročila:

Fizično razsežnost prostora sestavljajo številne variacije materije v trdni, tekoči in zračni ali radiativni obliki. Naslednja, energijska razsežnost, je splet energijskih polj in tokov ognjenega, zračnega, vodnega in fizičnega Etra.

Sledeč še naprej shemi štirih elementov, se v tretji, psihični dimenziji resničnosti – po ljudski pripovedi – element Zemlje poosebi v škratih, element Vode v rusalkah, element Zraka v vilah in element Ognja s salamandri. Seveda so tradicionalne antropomorfne predstave o psihični razsežnosti elementov danes skoraj neuporabne.

In nadaljuje:

Mislim, da je za razumevanje krajinskega prostora pomemben zgolj občutek, ki ga ljudsko izročilo o duševni razsežnosti elementov posreduje: da se človek, medtem ko gleda okrog sebe hribovite masive, potočne brzice, doživlja zračna strujanja vetrov, srečuje z energijskimi pojavi, osredinjenimi v svojih psihičnih jedrih.

Eden zadnjih, svetovno znanih arhitektov, ki je pri načrtovanju upošteval staro izročilo in posedoval sposobnost razpoznavanja energetskih vplivov, je bil Plečnik.

Na vrh

 

Danes

Dandanes na novo odkrivamo stare modrosti. V zahodnem svetu je opaziti izreden razmah feng-shuia. V zadnjih 20-ih letih je dobil pomembno mesto tudi v poslovnem svetu. Velike multinacionalke, kot npr. IBM, so že prepoznale prednosti gradnje in opreme prostorov po načelih feng-shuia, saj počutje ljudi neposredno vpliva na boljšo delovno storilnost.

Na vrh

 

Kaj je Feng Shui?

Feng-shui izvira s Kitajske, veščina se je nato hitro razširila po vsej Aziji. Začetke lahko sledimo do 5000 let v preteklost. Izvira iz kitajskega pogleda na vesolje, v katerem vse stvari pripadajo petim osnovnim elementom - ognju, kovini, zemlji, lesu in vodi, ki so prepojene z Jin in Jang energijo. Najbolje se ga da opisati kot veščino, s katero premagamo neravnovesja v okolju, s tem pa neposredno izboljšamo življenjsko in delovno okolje, ki stremi po popolnem, harmoničnem ravnovesju petih elementov, kot tudi energij Yin in Yang. Feng Shui, kar pomeni »veter« in »voda«, ima pravzaprav širši pomen.

Feng pomeni veter, zrak, oblak, energetsko polje, sevanje. Poistovetimo ga s strukturami, ki usmerjajo in vplivajo na tok vetra. To so planine, gore, zgradbe ter druge naravne in umetne strukture.

Shui pa predstavlja vse tekoče in stoječe vode - reke, potoke, slapove, dež, jezera, ribnike, močvirja, led, sneg, kot tudi rastline in živa bitja, ki se hranijo iz vode.

Feng-shui torej ni tehnika dekorativnega opremljanja prostorov in ne daje preprostih receptov, ampak posega v osnovne strukture. Temelji na »zdravi pameti«, psihologiji in poznavanju energij v prostoru. Je umetnost oblikovanja življenjskega prostora, ki je mešanica zdravega človeškega razuma, prefinjene estetike in mistične filozofije, ki temelji na izkušnjah več tisoč let trajajočega preverjanja, ki še vedno traja.

Na vrh

 

Uporaba

Uporaba sega od načrtovanja mest, naselij in velikih zgradb, do postavitve najmanjšega dekorativnega kosa pri urejanju notranje opreme. Kar bi zahodnjak opisal kot slabo ali dobro počutje, vzhodnjaki imenujejo feng-shui.

V nasprotju z nami lahko ugotovijo, zakaj določen prostor občutimo kot prijazen (motivacijski, pomirjujoč) ali neprijazen (depresiven, vzbuja nemir, utrujenost)...

Na vrh

 

Prednosti uporabe

Z uporabo jasnih in razumljivih načel Feng-shuija, lahko vsakdo nekaj pridobi. Ljudi usmerja tudi k razmišljanju, kako in kje naj živijo in delajo.

Je način življenja, moramo pa se zavedati, da ne daje čarobne formule. Vendar lahko z njegovo pomočjo, z malo, a dobro premišljeno spremembo, dosežemo močne učinke.

Na vrh

 

Primer uporabe

Kot primer, feng-shui ne priporoča, da človek sedi s hrbtom obrnjen proti vratom. Včasih so na Kitajskem menili, da ta položaj prinaša nesrečo. Kadar sedi človek s hrbtom obrnjen proti vratom, se počuti neudobno, saj ne more videti, kaj se dogaja za njim. Po feng-shuiu pa je neprimerno tudi z energetskega vidika.

Na vrh

 

Sklep

Različni avtorji, podobno kot pri drugih vprašanjih, posredujejo različne  interpretacije feng-shuia. Kot končni cilj pa vsi vidijo ustvarjanje zdravega in harmoničnega okolja za življenje in delo, kar je bil tudi naš motiv pri načrtovanju in opremljanju Vodnjaka znanja. 

Viri:

  • Feng Shui, Richard Craze and Roni Jay 

  • internet 

  • Ljubljanski trikotnik, Marko Pogačnik

Na vrh

 

ZGODOVINA STAVBE

Po feng-shuiu na energije v prostoru vpliva tudi zgodovina zgradbe in njenih prebivalcev. Če se boste prebili skozi sledeči kratek zgodovinski pregled, se boste lahko prepričali, da zgodovina govori o tistih, ki so prihajali, uspešno delali in odšli naprej. Izključno temu so, tudi z energijo, ki jo oddajajo, namenjeni tudi naši prostori.

Na vrhNa vrh

 

 

DEVETNAJSTO STOLETJE

Po zgodovinskih zapisih je kmalu po izgradnji (leta 1864) stavbo, v kateri je bila  gostilna Ančnik,  kupil Janez Knez, podjetni trgovec z deželnimi pridelki iz tedanje vasi Pirniče, ki se je s tem želel približati, kot pravijo kronike, »glavnemu mestu«. Omenjeno družino se da zasledovati celo v 16. stoletje. 

Že Janezov oče Nikolaj se je ukvarjal s trgovino in je začel uradno trgovati leta 1826. Torej je družina leta 1926 praznovala 100-letnico obstoja in je bila že takrat najstarejša trgovska družba v Sloveniji.  

Leta 2026 bo ponovno praznovala, tokrat že 200-letnico obstoja...

Na vrhNa vrh

  

 

GOSTILNA ANčNIK

A vrnimo se k naši stavbi. V Sejemskem vestniku VI. Ljubljanskega velesejma od 26. junija do 5. julija 1926 lahko preberemo:

...Pod vodstvom njegove žene Ane Knez (roj. Vodnik), izvrstne slovenske gospodinje, je postala gostilna popularna ne le med številnimi vozniki in oljarji, ampak tudi med ljubljansko gospodo, ki je v osemdesetih letih kaj rada hodila večerjat na prijetni gostilniški vrt pod Šišenskim vrhom.

V gostilni so se večkrat odvijale tudi razlicne dejavnosti Šišenske čitalnice (v nekaterih zapisih tudi čitalnice pri Ančniku), katere ustanovitelj in dobrotnik je bil tudi Anton Knez, sin Janeza Kneza. V zapiskih je najti tudi zapis iz začetka 70. let 19. stoletja:

»Josip Vošnjak in Josip Jurčič sta prišla po tivolskem gozdu med razgovorom do Ančnika v Šiški, kjer sta našla svojo navadno družbo, utopljeno ponavadi v pusto politikovanje.«

Z rastočim premoženjem je rasla tudi veljava Janeza Kneza. Postal je in ostal dolga leta župan v Spodnji Šiški – tedaj še občina ni imela nobenega dolga in nobenih doklad, pač pa celo naložen denar v hranilnici... Po Janezovi smrti je leta 1892 posestvo in trgovino podedoval njegov sin Ivan, ki je močno razširil delokrog tvrdke in jo preselil v sam center Ljubljane. Veliko časa je posvetil osnovni dejavnosti, trgovini z deželnimi pridelki, s katero je imel v Ljubljani dolgo skoraj monopol…

Viri:

  • Spodnja Šiška, pušeljc Ljubljane; arhivski zapiski (Zgodovinski arhiv Ljubljana)

  • Sejemski vestnik VI. Ljubljanskega velesejma od 26. do 5. julija 1926 (Yugoslave Express Reclame Company, Ljubljana)

Na vrh