Hensikten med instruksjon og veiledning er å stimulere lærlingen til økt kompetanse i faget og til selvstendig utvikling og vekst.

Veiledning

Veiledningen skal bidra til at lærlingen opplever mestring, får motivasjon og lærelyst. Veiledningen skal også stimulere til at lærlingen kan begrunne egne valg, reflektere, vurdere og lære av eget og andres arbeid. Som veilder skal du hjelpe læringen med:

  Rust Havaianas Brune Sko Online Slim Animals Sandals Kjøp oxido
 • å forbedre målforståelsen
 • å få bedre selvtillit
 • å bli flinkere til å løse problemer
 • Blazer Blush Wallis Wallis Blush Blazer Wallis 44wYR8
 • å bli mer selvstendig og ansvarsbevisst
 • å utarbeide realistiske planer

Instruksjon

Instruksjon kan grovt sett gjennomføres etter tre metoder: Fortellermetoden, visemetoden eller demonstrasjonsmetoden. Følgende prinsipper kan benyttes for å strukturere instruksjonen og sørge for progresjon i læringen:

 • Oppdeling: Nye arbeidsopperasjoner splittes opp i mindre deler som kan øves hver for seg og så bli satt sammen til en helhet. Det er avklarende å vise helheten først og dele opp etterpå.
 • Tempo: Når du kan det fra før, er det vanskelig å instruere i et slikt tempo at lærlingen har mulighet til å få med seg alle detaljer. Instruktørens oppmerksomhet må være delt mellom den faglige oppgaven og lærlingens reaksjoner på instruksjonene.
 • Toveis kommunikasjonRust Havaianas Animals Sandals Slim Brune Online Sko Kjøp oxido: Uansett hvor klart instruktøren uttrykker seg, vil lærlingen oppfatte ting på sin måte. Be lærlingen gjenta forklaringen med egne ord, og still spørsmål underveis. Avklaringene skal støtte læringsarbeidet.
 • Forsvarlig forenkling: Bruk av forenklinger forutsetter at instruktøren har budskapet klart for seg. Du må være bevist på bruk av begreper, bilder, skisser og valg av eksemper. Tenk gjennom i hvilken grad det er mulig å generalisere fra en situasjon til en annen.
 • ProgresjonKjøp Sandals Brune Sko Havaianas oxido Animals Slim Online Rust: Det må være en gradevis øknking i krav til fagmessig utførelse og tempå i arbeidet. Gå videre når du ser lærlingen forstår og behersker utfordringen. Overforklaring virker sløvende. Det er også begrenset hvor mye nytt stoff lærlingen kan ta imot på en gang.
 • Målforståelse: God instruksjon innebærer å velge metoder ut fra hva som ønskes oppnådd. For at lærlingen skal tilegne seg bestemte ferdigheter, må hun/han få øve seg på de aktuelle arbeidsoppgavene under oppsyn av instruktør. Gi støtte og oppmuntring slik at lærlingen får trygghet til å prøve seg.
 • Praktisk tilrettelegging: Det kan være behov for å skjerme lærlingen slik at han/hun kan konsentrere seg, eller å knytte instruksjonen til det arbeidet lærlingen holder på med. Velg et riktig tidspunkt på dagen der begge parter er opplagte.

Halvårssamtale

Lærlingen har rett til en samtale med instruktør minst en gang i halvåret om hans/hennes utvikling når det gjelder:

 • å oppnå mål i den lokale planeneSlim Sandals Animals Rust oxido Sko Online Brune Havaianas Kjøp
 • egene læringsmål
 • kompetansemålene i læreplanen
 • råd om forbedring og videre utvikling

Denne samtalen kan gjennomføres i forbindelse med halvårsvurderingen.

Last ned NHO sin brosjyre “Instruktør i lærebedrift” her

Lacoste Poloskjorter Live Live Methylene Lacoste r0Ur4
By White shirts Edc Short Esprit Flow T dYg0q8
 • Hvordan bli en godkjent opplæringsbedrift?
 • Kjøp Sandals Slim Havaianas Online Rust Animals oxido Sko Brune
 • Hva er et Opplæringskontor/Opplæringsring?
 • Bedriften som lærested
 • Lærekandidat – en unik mulighet
 • Om prøvenemder
 • Partnerskapsavtaler
 • Brosjyremateriell
 • Besøk oss på Facebook

  Slim oxido Brune Online Sandals Sko Animals Rust Kjøp Havaianas